Ultralydstrømningsmålere

20+ års produksjonserfaring

Arbeidsprinsipp for transitttid

Arbeidsprinsipp for transitttid

Måleprinsipp:
DeTransittidKorrelasjonsprinsippet benytter seg av det faktum at flytiden til et ultralydsignal påvirkes av strømningshastigheten til bæremediet.Som en svømmer som jobber seg over en rennende elv, går et ultralydsignal saktere oppstrøms enn nedstrøms.
VåreTF1100 ultrasoniske strømningsmålerearbeid i henhold til dette transit-lime-prinsippet:

Vf = Kdt/TL
Hvor:
VcFlowhastighet
K: Konstant
dt: Forskjell i flytid
TL: Gjennomsnittlig transittid for raseri

Når strømningsmåleren fungerer, sender og mottar de to transduserne ultralydsignaler forsterket av multistråle som går først nedstrøms og deretter oppstrøms.Fordi ultralyd reiser raskere nedstrøms enn oppstrøms, vil det være en forskjell i flytiden (dt).Når strømmen er stille, er tidsforskjellen (dt) null.Derfor, så lenge vi kjenner flytiden både nedstrøms og oppstrøms, kan vi regne ut tidsforskjellen, og deretter strømningshastigheten (Vf) via følgende formel.

Arbeidsprinsipp001

V metode

W metode

Z-metoden


Send din melding til oss: