Ultralydstrømningsmålere

20+ års produksjonserfaring

Doppler-driftsprinsipp

Doppler-driftsprinsipp

DeDF6100seriestrømningsmåler fungerer ved å overføre en ultralydlyd fra dens transduserende transduser, lyden vil bli reflektert av nyttige soniske reflektorer suspendert i væsken og tatt opp av den mottakende transduseren.Hvis de soniske reflektorene beveger seg innenfor lydoverføringsbanen, vil lydbølger bli reflektert med en frekvens som er forskjøvet (dopplerfrekvens) fra den overførte frekvensen.Skiftet i frekvens vil være direkte relatert til hastigheten til den bevegelige partikkelen eller boblen.Dette skiftet i frekvens tolkes av instrumentet og konverteres til ulike brukerdefinerte måleenheter.

Det må være noen partikler store nok til å forårsake langsgående refleksjon - partikler større enn 100 mikron.

Ved installasjon av transduserne må installasjonsstedet ha nok rett rørlengde oppstrøms og nedstrøms.Vanligvis trenger oppstrøms 10D og nedstrøms trenger 5D rett rørlengde, der D er rørdiameter.

DF6100-EC arbeidsprinsipp

Send din melding til oss: